Podmínky služby

PŘEHLED
Tyto webové stránky provozuje společnost CARABC. Na celém webu se pojmy "my", "nás" a "naše" vztahují na CARABC. CARABC nabízí tyto webové stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z těchto stránek vám, uživateli, pod podmínkou vašeho souhlasu se všemi podmínkami, zásadami a oznámeními uvedenými zde.

Návštěvou našich stránek a / nebo zakoupením něčeho od nás se zapojíte do naší "Služby" a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami ("Podmínky služby", "Podmínky"), včetně těch dodatečných podmínek a zásad uvedených v tomto dokumentu a / nebo dostupných prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny uživatele webu, mimo jiné včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a / nebo přispěvateli obsahu.

Přečtěte si prosím pozorně tyto smluvní podmínky před přístupem na naše webové stránky nebo jejich používáním. Přístupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na web ani používat žádné Služby. Pokud jsou tyto smluvní podmínky považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto smluvní podmínky.

Jakékoli nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, budou také podléhat Podmínkám služby. Na této stránce si můžete kdykoli přečíst nejnovější verzi podmínek služby. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek poskytování služeb zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na této stránce. Vaše další používání nebo přístup na webové stránky po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

Náš obchod je hostován na Shopify Inc. Poskytují nám online platformu elektronického obchodování, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.

ODDÍL 1 - PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU
Tím, že souhlasíte s těmito smluvními podmínkami, prohlašujete, že jste ve svém státě nebo provincii bydliště nejméně plnoletí, nebo že jste plnoletí ve svém státě nebo provincii bydliště a dali jste nám svůj souhlas s tím, aby kdokoli z vašich nezletilých závislých osob mohl používat tyto stránky.
Nesmíte používat naše produkty k žádným nezákonným nebo neoprávněným účelům, ani nesmíte při používání služby porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale bez omezení na zákony o autorských právech).
Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry nebo jakýkoli kód destruktivní povahy.
Porušení nebo porušení kteréhokoli z těchto Podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich Služeb.

ODDÍL 2 - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu.
Jste srozuměni s tím, že váš obsah (kromě informací o kreditní kartě) může být přenášen nezašifrovaný a může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; a (b) změny za účelem přizpůsobení se technickým požadavkům na připojení sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou během přenosu přes sítě vždy šifrovány.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat jakoukoli část služby, používání služby nebo přístup ke službě nebo jakýkoli kontakt na webových stránkách, prostřednictvím kterých je služba poskytována, bez našeho výslovného písemného souhlasu.
Nadpisy použité v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro přehlednost a nebudou omezovat ani jinak ovlivňovat tyto podmínky.

ODDÍL 3 - PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ
Neneseme odpovědnost, pokud informace zpřístupněné na těchto stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na tomto webu je poskytován pouze pro obecné informace a nemělo by se na něj spoléhat ani jej používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na těchto stránkách je na vaše vlastní riziko.
Tato stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah těchto stránek, ale nejsme povinni aktualizovat jakékoli informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.

ODDÍL 4 - ZMĚNY SLUŽBY A CENY
Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo ukončit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez předchozího upozornění.
Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakoukoli změnu, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

ODDÍL 5 - VÝROBKY NEBO SLUŽBY
Některé produkty nebo služby mohou být k dispozici výhradně online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a mohou být vráceny nebo vyměněny pouze v souladu s našimi zásadami vracení peněz: https://carabc.cn/pages/refund-policy
Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na monitoru vašeho počítače bude přesné.
Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb jakékoli osobě, zeměpisné oblasti nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez upozornění změnit podle vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit výrobu jakéhokoli produktu. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby učiněná na těchto stránkách je neplatná, pokud je zakázána.
Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů, které jste zakoupili nebo získali, splní vaše očekávání nebo že jakékoli chyby ve službě budou opraveny.

ODDÍL 6 - PŘESNOST FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACÍ O ÚČTU
Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Podle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušení objednávky, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailu a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla poskytnutého v době vytvoření objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho vlastního úsudku zdají být zadány prodejci, prodejci nebo distributory.

Souhlasíte s tím, že poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu pro všechny nákupy provedené v našem obchodě. Souhlasíte s tím, že neprodleně aktualizujete svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Další podrobnosti naleznete v našich zásadách vracení peněz: https://carabc.cn/pages/refund-policy

ODDÍL 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE
Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které nesledujeme ani nad nimi nemáme žádnou kontrolu ani vstup.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k těmto nástrojům "tak, jak jsou" a "jak jsou k dispozici" bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli schválení. Neneseme žádnou odpovědnost vyplývající nebo související s vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran.
Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím těchto stránek je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni a souhlasíte s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušnými poskytovateli třetích stran.
V budoucnu můžeme také nabízet nové služby a/nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a/nebo služby rovněž podléhají těmto smluvním podmínkám.

ODDÍL 8 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN
Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály třetích stran.
Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost za jakékoli materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.
Neneseme odpovědnost za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Pečlivě si prosím přečtěte zásady a postupy třetí strany a ujistěte se, že jim rozumíte, než se pustíte do jakékoli transakce. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

ODDÍL 9 - KOMENTÁŘE UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ VAZBA A DALŠÍ PŘÍSPĚVKY
Pokud na naši žádost zašlete určité konkrétní příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti, zašlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně "komentáře"), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám přepošlete.
Můžeme, ale nemáme povinnost, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho výhradního uvážení určíme jako nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, pomlouvačný, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušuje duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto smluvní podmínky.
Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat žádná práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních nebo vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivý nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál ani žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, ani nás nebo třetí strany jinak uvádět v omyl ohledně původu jakýchkoli komentářů. Jste výhradně odpovědní za jakékoli komentáře, které učiníte, a jejich přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře zveřejněné vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

ODDÍL 10 - OSOBNÍ ÚDAJE
Vaše poskytnutí osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete prohlédnout zde: https://carabc.cn/pages/privacy-policy

ODDÍL 11 - CHYBY, NEPŘESNOSTI A OPOMENUTÍ
Příležitostně mohou být na našich stránkách nebo ve službě informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, poplatků za přepravu produktů, přepravních časů a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné, a to kdykoli bez předchozího upozornění (včetně po odeslání objednávky).
Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo objasňovat informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce, včetně, ale bez omezení, informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Žádné specifikované datum aktualizace nebo aktualizace použité ve službě nebo na jakékoli související webové stránce by nemělo být považováno za označení, že všechny informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITÍ
Kromě jiných zákazů, jak je uvedeno v Podmínkách služby, je zakázáno používat stránky nebo jejich obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; (b) vyzývat ostatní k provádění nebo účasti na jakýchkoli protiprávních činech; (c) porušovat mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní vyhlášky; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví ostatních; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) předložit nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) spamovat, phishingovat, pharmovat, záminkou, prohledávat, procházet nebo škrábat; (j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní funkce Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení některého ze zakázaných použití.

ODDÍL 13 - ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Nezaručujeme, neprohlašujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, které mohou být získány z používání služby, budou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu odstranit na dobu neurčitou nebo ji kdykoli zrušit, a to bez předchozího upozornění.
Výslovně souhlasíte s tím, že službu používáte nebo ji nemůžete používat na vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které jsou vám dodávány prostřednictvím Služby, jsou (s výjimkou případů výslovně uvedených námi) poskytovány "tak, jak jsou" a "jak jsou k dispozici" pro vaše použití, bez jakéhokoli zastoupení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, obchodovatelné kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivost, titul a neporušení práv.
V žádném případě nebude společnost CARABC, naši ředitelé, úředníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, zástupci, smluvní partneři, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí odpovědní za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, trestní, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, bez omezení, ušlého zisku, ztráty příjmů, ztracených úspor, ztráty dat, nákladů na náhradu nebo jakýchkoli podobných škod, ať už na základě smlouvy, občanskoprávního deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho používání jakékoli služby nebo jakýchkoli produktů pořízených pomocí služby, nebo za jakýkoli jiný nárok související jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale bez omezení, jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu, nebo jakoukoli ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu vzniklou v důsledku používání Služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím Služby, a to i v případě, že byl na tuto možnost upozorněn. Vzhledem k tomu, že některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

ODDÍL 14 - ODŠKODNĚNÍ
Souhlasíte s tím, že společnost CARABC a naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, úředníky, ředitele, agenty, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance odškodníte, ochráníte a ochráníte před jakýmikoli nároky nebo požadavky, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vznesenými jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo v důsledku vašeho porušení těchto Smluvních podmínek nebo dokumentů, na které odkazují, nebo vaše porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ODDÍL 15 - ODDĚLITELNOST
V případě, že jakékoli ustanovení těchto Smluvních podmínek bude shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení přesto vymahatelné v plném rozsahu povoleném platnými právními předpisy a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto Smluvních podmínek, takové určení neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoli dalších zbývajících ustanovení.

ODDÍL 16 - UKONČENÍ
Závazky a závazky stran vzniklé před datem ukončení zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.
Tyto smluvní podmínky jsou účinné, pokud a dokud nebudou ukončeny vámi nebo námi. Tyto smluvní podmínky můžete kdykoli ukončit oznámením, že již nechcete používat naše služby, nebo když přestanete používat naše stránky.
Pokud podle našeho vlastního úsudku nedodržíte nebo máme podezření, že jste nedodrželi jakoukoli podmínku nebo ustanovení těchto Smluvních podmínek, můžeme také tuto smlouvu kdykoli ukončit bez předchozího upozornění a vy zůstanete odpovědní za všechny dlužné částky až do data ukončení; a/nebo vám proto může odepřít přístup k našim službám (nebo jakékoli jejich části).

ODDÍL 17 - ÚPLNÁ SMLOUVA
Neschopnost uplatnit nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení těchto Smluvních podmínek nepředstavuje zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.
Tyto smluvní podmínky a jakékoli zásady nebo provozní pravidla, které jsme zveřejnili na těchto stránkách nebo ve vztahu ke službě, představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby, nahrazující jakékoli předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, ale bez omezení na jakékoli předchozí verze Smluvních podmínek).
Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto smluvních podmínek nelze vykládat proti navrhovateli.

ODDÍL 18 - ROZHODNÉ PRÁVO
Tyto smluvní podmínky a jakékoli samostatné smlouvy, kterými vám poskytujeme služby, se řídí a vykládají v souladu se zákony Hongkongu.

ODDÍL 19 - ZMĚNY SMLUVNÍCH PODMÍNEK
Nejaktuálnější verzi smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.
Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Vaše další používání nebo přístup na naše webové stránky nebo služby po zveřejnění jakýchkoli změn těchto smluvních podmínek představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 20 - KONTAKTNÍ ÚDAJE
Dotazy týkající se smluvních podmínek nám zasílejte na adresu support@carabc.cn.

Facebook Skupiny:https://www.facebook.com/groups/carabcservice